Naša snaga

 

#NASASNAGA Opširnije

Rusmir Šahinović:Bez timskog rada nema ni uspjeha

BIH

Rusmir Šahinović:Bez timskog rada nema ni uspjeha

 Ime i prezime :  Rusmir Šahinović

 Pozicija: Rukovodilac Nožarije

 Organizacija: Krojačnica kože

 

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome:

Odgovoran sam za upravljanje procesom izrade noževa za štancanje što podrazumijeva prijem narudžbi, kako interno unutar Prevent Leathera tako i ostalih lokacija Preventa: Zenica, Goražde, Srebrenica, Goruša.Polazna tačka su odjeli Projekt menadžment ili Tehnologija koji šalju narudžbenice za izradu.S tim u vezi, pristupam realizaciji nabavke šablona za izradu noževe i sve aktivnosti koordiniram direktno u radionici za proizvodnju noževa.Paralelno vodim i sistemsku evidenciju svih noževa budući da ih na lokaciji imamo preko 7000 jedinica.Uvažavajući visoke zahtjeve kvalitete i efikasnosti, posao iziskuje jako veliku preciznost i pažnju od samih početaka pa sve do distribucije noža u proizvodni proces.Na kraju procesa, odgovoran sam za završnu kontrolu novog noža koji tek nakon odobrenja može biti distribuiran u proizvodnju. Odgovornost, preciznost i sistematičan pristup poslu osnovne su značajke moga posla.  Najveći izazov predstavlja uvođenje novih programa što je i najzanimljivije u ovom procesu.

 

 Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Krajem petog mjeseca počeli smo sa izradom noževa za program BMW.Izrada noževa za navedeni program je bila jako zahtjevna i komplikovana za nas, u odnosu na sve ostale programe koje smo do sada radili.Mogu da navedem da smo uz pomoć i saradnju kolega bili na visini zadatka i sve završavali u zadanom roku.

 

Šta vas motiviše i kako učite na vlastitim greškama?

Najveći motiv u mom radu je timski rad, jer bez timskog rada nema ni rezultata.Također me motiviše i to da se u ovoj firmi zalaganje i trud prepoznaju kod radnika.

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe:

Svaki novi program koji dođe da radimo je novi izazov za mene.

 

Hobi:

U slobodno vrijeme, uživam u šetnji sa porodicom i to me najviše ispunjava.

 

#NASASNAGA Opširnije

Fuad Ališanović:Biti dio tima Preventa je najbolje, jer svaki dan naučiš nesto novo

BIH

Fuad Ališanović:Biti dio tima Preventa je najbolje, jer svaki dan naučiš nesto novo

Ime I Prezime : Fuad Ališanović

Pozicija: Stolar majstor /operater na CNC mašini

Organizacija: Prevent Interior

 

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome:

 Radim kao Operater na CNC mašini. Radno mjesto je izuzetno zanimljivo ujedno i zahtjevno. Za posao operatera potrebno je poznavanje rada na računaru, matematike, geometrije, tehničkog crtanja. Takoder zahtijeva i kreativnost pojednica, jer svaka pozicija je izazov sama po sebi. U svaki dio namještaja koji se uradi ugradiš nešto svoje, i na nekim dijelovima ostaviš svoj „pečat“.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Najbolja stvar koja se dogodila u zadnje vrijeme je rafting na Neretvi.

Rafting je organizovala firma za sve radnike Interiora, što je svakako pozitivno kako za mene tako i za kolege, jer ipak je to pokazatelj da firma vodi brigu o svojim radnicima.

 

Šta vas motivise i kako učite na vlastitim greškama?

Mogu reći da me najviše motiviše kada vidim sklopljen interijer za jahtu koja je spremna za isporuku, jer znam da smo svi dali svoj doprinos za njenu izradu, i ja sam jedna karika u tom lancu.

Učiti na vlastitim greskama... e to je najteze, jer ima i toga, ko  radi mora  i pogriješiti. Greške ponekad budu i zbog vlastitog nemara, a nekada i zbog težine pozicije, ali to je najbolja životna škola.

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe:

Svaki interijer je izazov, svaki je specifičan sam po sebi i zahtijeva punu angažovanost svih nas.

Svakim danom se nauči nesto novo u ovom poslu i to je jedan od izozova koji meni puno znači.

Na CNC-u nikada nije monotono, dosadno, sto je za mene i najveći izazov ovog posla.

 

Hobi:

U slobodno vrijeme hobi mi je rezbarenje i izrada suvenira na drvetu. Mogu reći da me to odmara u potpunosti, to je nešto sto će ostati iza mene, nešto što poklanjam prijateljima.

 

#NASASNAGA Opširnije

Aldin Šaheta: Moja motivacija je napredovanje i usavršavanje

BIH

Aldin Šaheta: Moja motivacija je napredovanje i usavršavanje

Ime i prezime: Aldin Šaheta                                                                                           

Pozicija: Saradnik za otpremu                                                                                        

Organizacija: Prevent Fabrics d.o.o., odjel SCM.                                                           

 

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome: Moja zaduženja kao otpremnik su:     

zaprimanje narudžbe od kupca, usaglašavanje količina sa planskom službom do same otpreme. Zanimljivo u mom poslu je svakodnevna komunikacija sa kupcima, dinamičnost posla kao i činjenica da je svaki dan drugačiji.                          

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu: Diplomiranje na fakultetu i prilika da napredujem koju mi je pružio Prevent Fabrics.

 

Šta vas motiviše i kako učite na vlastitim greškama: Najviše me motiviše napredovanje i usavršavanje u poslu. Greške su sastavni dio posla. Moj cilj je što više smanjiti mogućnost greške, a ako ipak pogriješim izaći mudriji i pametniji kako bih ubuduće preduhitrio slične situacije.                                                                

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe: Na poslovnom planu savladavanje novih znanja i vještina. Na privatnom planu upis master studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.                                             

 

Hobi: Rekreativno bavljenje sportom

 

#NASASNAGA Opširnije

Irfan Agić:Uspjeh svakog pojedinca, uspjeh je tima kao cjeline

BIH

Irfan Agić:Uspjeh svakog pojedinca, uspjeh je tima kao cjeline

Ime I Prezime : Irfan Agić

Pozicija: Saradnik za nabavu

Organizacija: Prevent Interior

 

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome:

Radim na poslovima i zadacima radnog mjesta Saradnik za nabavu u Prevent Interioru. U kompaniji kao što je Prevent Interior, čija je osnovna djelatnost proizvodnja namještaja, nabava predstavlja izuzetno važan segmenat u proizvodnom lancu. Zanimljivost rada u nabavi se ogleda u tome što da biste radili ovaj posao morate biti upoznati sa cjelokupnim procesom proizvodnje jer osnovni zadatak nabave jeste osigurati nabavu sirovina potrebnih za proizvodnju. To dakle podrazumijeva uspostavljanje i održavanje trajnih poslovnih odnosa s dobavljačima iz cijelog svijeta gdje dolaze do izražaja vaše osobine i sposobnosti prilikom pregovaranja, transporta, kao i rad u timu.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Prelazak u sektor za nabavu, gdje sam dobio mogućnost da konstantno napredujem na poslovnom planu i da budem dio ovog odličnog tima. Na ovom radnom mjestu sam upoznao mnogo divnih kolega s kojima mi je čast raditi i koji upravo najbolje oslikavaju slogan Prevent grupacije „Naša snaga dolazi iznutra“. Od lijepih stvari, može se izdvojiti rafting na Neretvi, koji je organizovan od strane kompanije.

 

Šta vas motiviše i kako učite na vlastitim greškama?

Motiviše me želja da uvijek budem bolji i da radim na sebi, kao i  da u ovom poslu nema onog „nemoguće“, odnosno da svaki problem ima rješenje. Također, motiviše me što se rad i trud u ovoj kompaniji prepozna.

 

Prilikom obavljanja posla greške su neminovne. Same greške nisu problem, problem je ako se iz grešaka ne nauče lekcije da se one ne ponove. Iz tog razloga iz svake greške naučim lekciju zašto je došlo do iste, kako da je ispravim i na kraju kako da je ne ponovim.

 

Koji su izazovi/mogucnosti koje vidite ispred sebe:

Radeći za ovako veliku kompaniju imam mogućnost da napredujem i da se ostvarim na poslovnom planu. Živimo u izazovnim vremenima i to niko od nas ne može promijeniti. Svakodnevni zahtjevi posla postali su normalna pojava, i nastojim da na svaki zadatak odgovorim pravovremeno i na pravi način. Spremnost na pomaganje jedni drugima kroz sve odjele u kompaniji.

 

Hobi:

U slobodno vrijeme, kada nisam sa porodicom, igram nogomet i bilijar sa prijateljima.

 

#NASASNAGA Opširnije

Adem Kubat:JEDINO SE UZ TIMSKI RAD MOGU POSTIĆI BOLJI REZULTATI

BIH

Adem Kubat:JEDINO SE UZ TIMSKI RAD MOGU POSTIĆI BOLJI REZULTATI

Ime i Prezime : Adem Kubat

Pozicija: Rukovodilac odjela Krojačnica

Organizacija: Prevent Interior

 

Šta radite i sta je naročito zanimljivo u tome:

-          U Preventu sam počeo sa radom 2001. godine u šivaoni Goruša i do 2004. godine radio kao šivač, a od 2004. godine prešao u Krojačnicu gdje i danas radim uz puno entuzijazma i zadovoljstva kada je ovaj posao u pitanju.

-          Obavljam poslove vođenja Krojačnice i paralelno uz taj posao radim kao Operater na Cutter-u. Obzirom da Krojačnica ima zadatak da obavlja razne vrste operacija, mogu reći da nikada nije monotono. Počevši od krojenja, obilježavanja okrojaka, nalaganja, uvijek moraš biti koncentrisan na posao koji obavljaš, jer  mala je razlika u referencama za isti model. Naravno tu je i saradnja sa ostalim odjelima u sklopu Prevent Interiora, gdje imam priliku kroz posao koji radim upoznati se sa nekim operacijama koje u dosadašnjem toku rada nisam imao priliku upoznati.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

-          Može se izdvojiti ponovno obilježavanje Prevent premier lige u fudbalu, gdje se mogu sresti poznanici i dugogodišnje radne kolege sa drugih lokacija, a za  koje obično rijetko imamo priliku da se sretnemo.

 

Šta vas motivise i kako učite na vlastitim greškama?

-          Realno, život je najveća motivacija svih nas da bismo postizali što bolje rezultate bilo na poslovnom ili privatnom planu. Što se tiče učenja na vlastitim greškama, svaka greška je jedna vrsta škole i gledam da izvučem pouku iz njih, tako da ih u narednom periodu bude što manje ili još bolje da se ne ponavljaju.

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe:

-          Recimo da izazov možemo tražiti u svakodnevnom poboljšanju saradnje sa radnim kolegama i spremnost na pomaganje jedni drugima bez obzira na odjel i organizaciju kojoj pripadamo, jer se jedino uz timski rad mogu postići bolji rezultati.

 

 Hobi:

Fudbal, bez fudbala ništa. „Najbitniji je timski duh, jer dupli pas je najbolji dribling“.

 

#NASASNAGA Opširnije

Elvedin Provalić: Mi smo pokretačka snaga Preventa

BIH

Elvedin Provalić: Mi smo pokretačka snaga Preventa

Elvedin Provalić dvanaest godina član je vrijednog tima Preventovog odjela skladišta na lokaciji Goruša. Radi kao operater na skeniranju i za svoj posao kaže da je iznimno odgovoran, zahtijeva ažurnost i preciznost i nema mjesta improvizaciji.

Važno je reagirati na vrijeme kako bi se izbjegle greške, a za to trebate imati odličnu ekipu. “Trudimo se svi. Imamo zdrav odnos u kolektivu i za svaki moj uspjeh zaslužne su i moje kolege“ ističe Elvedin koji je ove godine dobio priznanje za rad i zalaganje.

Osim što je odličan radnik Elvedin ima dvadeset godina dugu karijeru fudbalera koju je obilježio i reprezentativnim nastupima. Dobitnik je nagrade grada Visoko za sportistu godine: „Sport mi puno znači. Naučio me životu, naučio da cijenim trud, zalaganje i odricanje, jer se uz to sve može postići“.

Poseban problem prema mišljenju Elvedina jeste odlazak mladih: „Mladi ne odlaze zato što nema posla, nego što od tog posla ne mogu živjeti. Treba im omogućiti da žive od svog rada. Mora se pogledati mali čovjek, jer „mali“ ljudi su najzdraviji dio društva“.

Elvedin svoje slobodno vrijeme najradije provodi uz svoje dvije curice i trening. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Džudžo Mahir: Želim da moja djela govore o meni

BIH

Džudžo Mahir: Želim da moja djela govore o meni

Po struci mašinski tehničar Džudžo Mahir radi u Prevent Leather-u od 2005. godine na poziciji color matcher. Prošao je brojne obuke i znanje stekao od vrhunskih stručnjaka, što nastoji prenijeti svojim kolegama, posebno mlađim kojima poručuje: „Bitno je voljeti ono što radite, ali i uložiti dosta truda i stpiti se dok ne ostvarite rezultat“.

Ove godine Mahir je dobitnik nagrade „Radnik godine“ u Prevent Leather-u i posebno mu je značajna, jer je došla od firme visokih profesionalnih standarda.

Posao koji obavlja smatra izuzetno odgovornim, jer zahtijeva veliku preciznost i znanje kojim se dolazi do konačnog proizvoda: „Želim da moja djela i proizvod u čijem sam kreiranju učestvaovao govore o mom radu. To je stvarno i konkretno“.

Kolege ga vole zbog vedrog duha i šala. Jedna od najdražih je praćenje mladica zasađenih u krugu fabrike za koje kaže: „Kad one narastu mi idemo u penziju“.

Slobodno vrijeme voli provoditi u krugu porodice. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Edina Zukan: Na poslu se stalno treba dokazivati

BIH

Edina Zukan: Na poslu se stalno treba dokazivati

Vrijedna Edina Zukan, već osmu godinu radi u Prevent Grupaciji.

Tri godine u pogonima Prevent Fabricsa radi na čak dvadeset mašina koje tkaju materijal i pri čemu i najmanji čvorić znači zaustavljanje procesa. Kontrola materijala je posao koji zahtijeva veliku odgovornost, koncentraciju i stalni pokret, ali i brzo reagiranje čim se primjeti neka greška.

„Posebno je važan timski rad i povjerenje koje izgrađujemo među sobom“ ističe Edina i dodaje da se u poslu stalno treba dokazivati.

Da je to tako potvrđuje i priznanje „Radnik godine“ koje je ova tiha i povučena radnica dobila dvije godine zaredom.

Kolege i nadređeni, koje Edina posebno hvali, za nju kažu da je tačna, precizna i odgovorna.

Poseban ponos joj je sin, koji u njoj ima izvanredan primjer požrtvovanosti i zalaganja. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Irhad Vranić: Volim da radim i ništa mi nije mrsko!

BIH

Irhad Vranić: Volim da radim i ništa mi nije mrsko!

Irhad Vranić je već sedmu godinu vrijedni radnik Prevent Grupacije. Od toga, posljednje tri godine radi u Prevent Fabricsu i ističe „Volim da radim i ništa mi nije mrsko, bez rada nema uspjeha! Ne možete doći na posao, a duhom biti negdje drugo.“

Radi na poziciji kontrole proizvoda, zadnjoj od sedam faza u nastanku tkanine: „ Pregledamo proizvod koji ide kupcu, mi smo zadnji filter i odgovorni za čitavu proizvodnju“ ističe i dodaje kako je posao koji obavlja jako odgovoran i naporan, posebno psihički, jer traži intenzivnu i kontinuiranu koncentraciju.

U proizvodnji vlada radna, ali opuštena atmosfera čemu doprinose rukovodioci, koje posebno hvali.

Odgovornost, sposobnost, spremnost za timski rad i iskrenost navodi kao posebno važne karakteristike radnika, a kolege za njega kažu da je pozitivna ličnost, vrijedan, pouzdan i posvećen poslu.

Automehaničar je po struci i posebno voli mehaniku, tako da svoje slobodno vrijeme najrađe provodi uz sastavljanje, konstrukciju i čišćenje autodijelova. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Admir Pekić: Odrastao sam uz Prevent

BIH

Admir Pekić: Odrastao sam uz Prevent

Sarajlija Admir Pekić je izdanak Prve škole automotiva iz 2011. godine. Magistar je tehničkih nauka i radi u Odjelu Program Menadžment. Uključen je u više od deset velikih Preventovih projekata gdje obavlja vođenje, monitoring kao i komunikaciju sa kupcima, ne samo u Bosni i Herzegovini nego i izvan nje. Za vođenje tako odgovornih zadataka zaslužne su posebno izražene organizacione sposobnosti, prepoznavanje problema i brzo rješavanje. Pri tome ga posebno motiviraju kolege sa kojima radi: „Motiviraju me ljudi sa kojima radim i sa kojima nastojim sagledati cijelu sliku problema, jer samo zajedno možemo dostići cilj i ostvariti zadatak“.

Svoje prvo radno iskustvo Admir je stekao u Preventu i kako kaže zajedno je rastao s njim: „Prevent mi je omogućio veliko radno iskustvo, poslovna putovanja kao i rast na profesionalnom usavrsavanju na međunarodnom nivou. Jednostavno me izgradio i ja želim svojim radom opravdati povjerenje i vratiti mu uloženo“.

Osim svih poslovnih zadataka, Admir je angažiran i kao predavač u okviru TAKT akademije. Primjećuje da mladi danas imaju prevelika očekivanja iz kojih se rađa opće nezadovoljstvo. „Mnogi zbog toga žele otići iz  Bosne i Hercegovine, a moja poruka je da u svojoj domovini imaju izuzetnu priliku za rad i usavršavanje. I ne samo to, u Preventu imaju priliku raditi u okruženju koje ide rame uz rame sa svjetskim izazovima i trendovima“.

Zadovoljstvo na licu ovog mladog menadžera, osim kad priča o poslu, daje njegova četverogodišnja kćerka koja ga motivira, uz koju se odmara i puni baterije za nove izazove. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Zlatan Uzunović: „Prevent je najbolje mjesto da se započne i gradi karijera!“

BIH

Zlatan Uzunović: „Prevent je najbolje mjesto da se započne i gradi karijera!“

„Prevent je najveći poslovni sistem i za mladu osobu je najbolje mjesto da započne i gradi karijeru“ ističe Zlatan Uzunović rukovodilac odjela opskbe (SCM). I tu ne bi bilo ništa neobično da se ne radi o jednom od najmlađih rukovodilaca koji izrasta u pravog poslovnog lidera.

Još na studiju Ekonomskog fakulteta u Zenici iskazivao je poduzetničke osobine. Bio je predsjednik Unije studenata, predsjednik kluba „Zenica zove“, te predstavnik studenata u studentskom Senatu. Dok su njegove kolege odmah po diplomiranju nastavljali školovanje i upisali magisterij, Zlatan svoju viziju praktičnog znanja nastoji ostvariti u Preventu, te 2011. godine biva primljen u prvu Školu automotiva, koja je bila odskočna daska za njegovu  najveću motivaciju, a to je, kako kaže, učenje i dokazivanje. Dinamično okruženje i važni poslovni zadaci, poput pregovaranja sa najvećim kupcima, bili su mu izazov i vjetar u leđa.

Uskoro na Univerzitetu u Izmiru brani magistarski rad na temu: „Mapiranje toka stvaranja vrijednosti“ što još jednom potvrđuje njegovu viziju prema kojoj se uspjeh preduzeća i pojedinca planira, te da na izazove moramo biti spremni.

Od svojih saradnika zahtijeva predanost poslu i uči ih da je jedino rješenje za izazove vrijednost koju nosimo u sebi – u znanju i iskustvu, ali i prilikama koje se pružaju: „šanse moramo uvijek koristiti, one su uvijek tu, a jedini način da ih prepoznamo je da širom otvorimo oči“.

U slobodno vrijeme, kada ne uživa sa porodicom, bavi se sportom i druži s prijateljima. 

 

#NASASNAGA Opširnije

Elvir Gojak: Biti najbolji je dovoljno dobro!

BIH

Elvir Gojak: Biti najbolji je dovoljno dobro!

Elvir Gojak primjer je da kada imate plan i vjerujete da je moguće, za pet godina možete postići veliki uspjeh i napredak. To svjedoči njegov put od prve Preventove škole automotiva do rukovodioca Shared Service Center (SSC-a) ASA Prevent grupacije. Posebno naglašava da je on jedan od trojice rukovodilaca, jer „timski rad je jako bitan, kao i naša komunikacija sa kolegama i svim odjelima. Svi smo jedan lanac, a ključ uspjeha je u njegovoj povezanosti, stručnosti i pozitivnom stavu prema poslu.“

Elvir je magistrirao ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prvo radno iskustvo sticao je u Odjelu nabave, za koji kaže da predstavlja srž razumijevanja automotiv biznisa: „Škola automotiva je općenito ostavila izuzetan dojam na mene, ali mislim da je individualan pristup poslu, entuzijazam i želja za postignućem ono što Grupacija posebno cijeni i podržava. Na kraju krajeva, to čini razliku između uspjeha i neuspjeha.“ Osim odličnog iskustva kroz rad u ovom odjelu je upoznao i koncept poslovanja Grupacije, te postavio temelje posla kojeg danas obavlja, a koji se tiče finansijskog kontrolinga: „Svaki dan je izazov za sebe, dinamičan i odgovoran. Revizije društava, novi transferi u Bosnu i Hercegovinu, mjesečni izvještaji i različite analize su samo dio naših zadataka, a za kvalitetno obavljanje posla računovodstvo je srž tačnih informacija.“

Svoje slobodno vrijeme najradije provodi u igri sa jednogodišnjim sinom i druženju sa porodicom i prijateljima. Uz izražavanje velike zahvalnosti i poštovanja prema Grupaciji, posebno njenom društveno odgovornom poslovanju, ističe da u budućnosti želi i dalje vidjeti njen rast i razvoj i biti dijelom tog uspjeha, jer „ Biti najbolji je dovoljno dobro!“

 

#NASASNAGA Opširnije

Emira Sućeska: Želimo dijeliti znanje!

BIH

Emira Sućeska: Želimo dijeliti znanje!

Emira Sućeska vrijedni je član Odjela za istraživanje i razvoj kože u Prevent Leather-u. Zvanje diplomirani inžinjer hemije stekla je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, svom rodnom gradu. Ipak, svoje prvo zaposlenje pronašla je 30-tak kilometara zapadnije,  a danas s osmijehom kaže da se jednostavno zaljubila u svoj posao: „Mislim da mladi, ali i odrasli, kod nas nemaju predstavu šta sve jedan inžinjer hemije može raditi i kako svojim znanjem može unaprijediti poslovanje različitih oblasti.“ Smatra da bi fakulteti trebali iskoristiti potencijal i znanje stručnjaka koji rade u Preventu, te tako osim praktičnog znanja, omogućiti i realniju sliku poslovnog okruženja.

Prvo radno iskustvo stekla je kroz odlično organiziranu Preventovu školu automotiva (School of automotive) u septembru 2011.godine, da bi u decembru, počela sa radom na mjestu razvojnog tehnologa: „Prevent daje šansu mladima i, što je još važnije, ulaže u kandidata. Poseban je osjećaj kada vidite rezultate svog rada, kada znate da ste ugradili svoje znanje i trud u više od 10 različitih proizvoda automotiva ili više od 15 proizvoda u sklopu proizvodnje namještaja.“

Od tada do danas učestvovala je u velikim projektima automotiva kroz koje je pokazala znanje i predanost u osiguravanju i najizazovnijih zahtijeva kupaca poput SKODA-e, VW- MQB Platforme, Toyota-e, Ford-a. Svojom angažiranošću i ljubavi prema zanimanju s lakoćom prati sve procesne faze: od obrade sirove kože do dovršnog odjeljenja – krojačnice. Posebno je zadužena za razvoj novih proizvoda u skladu sa visokim standardima automobilske industrije.

Svoju profesionalnu ambiciju o napredovanju s ponosom ističe i mladima poručuje da iskoriste prilike poput Preventa, jer kako kaže „mi imamo puno toga za ponuditi. Želimo dijeliti svoje znanje!“ 

 

#NASASNAGA Opširnije

Selma Špago

BIH

Selma Špago

Selma Špago rođena 1992.g. jedna je od petero djece. Završila je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, nakon koje upisuje Mašinski fakultet, smjer motori i vozila. Uz svoju sestru blizankinju, Fakultet završava u roku, kao jedna od najboljih studentica. Do zvanja magistra dijeli je samo odbrana magistarskog rada pod nazivom „Definisanje optimalnog zakona regulacije rada ABS u sistemu kočenja“.  Na pitanje kako objašnjava spoj srednje škole i Mašinskog fakulteta ističe da je Medresa bilo svojevrsno lično iskustvo sazrijevanja i odgajanja vlastite ličnosti.

Selma voli nove izazove i istraživanje, te sebi u profesionalnom smislu postavlja upravo takve ciljeve. Jedan od njih je bio i prijavljivanje na TAKT akademiju koju završava kao najbolja u grupi. Iako su joj profesori savjetovali da sačeka sa zaposlenjem, prihvata poslovnu ponudu Preventove Cad/Cam službe i već četiri mjeseca stiče radno iskustvo pod mentorstvom Senada Cernice, bez čije podrške, kako kaže, ali i svih ostalih kolega-saradnika, radne izazove ne bi savladavala tako uspješno i uklopila se u tim muških kolega.

Posao koji obavlja izuzetno voli, te ističe da samo ako se uradi nešto dobro, kvalitetno i pošteno ljubav prema poslu ne može izostati. Ne voli puno planirati, ali nastoji iskoristiti svaku priliku za lično i profesionalno usavršavanje. Smatra da se ne treba bojati izazova, jer čovjek svaki dan upoznaje sebe i druge. Poručuje svim mladima da je znanje jedina vrijednost koju ti niko ne može oduzeti. Možda rezultati neće doći odmah, ali znanje, rad i trud su sigurne stepenice ka uspjehu.

 

#NASASNAGA Opširnije

Tenaid Zukić

BIH

Tenaid Zukić

Fondacija Hastor je, u saradnji sa programom Prilika Plus i Ambasadom Švicarske u BiH te vodećim kompanijama iz bh. automobilske industrije, pokrenula TAKT akademiju. Ona ima za cilj ponuditi znanje i praksu u radu sa najnovijim tehnologijama, kako bi se postigla izvrsnost i kvaliteta.


Posebna pažnja posvećuje se obrazovanju i obuci najvećeg kapitala kompanije – ljudskim resursima. Od 100 kandidata koji su prošli kroz Akademiju, 65 njih je dobilo šansu da izađe na testiranje, a 45 kandidata je pokazalo zavidan uspjeh tokom testiranja.  Među njima je i Tenaid Zukić.

Nakon obuke i usavršavanja kroz TAKT akademiju, svoj profesionalni put nastavio je na poziciji Tehničkog projektnog koordinatora u odjelu Razvoja kompanije Prevent. Kao novi član velike porodice Preventa, ističe da je neophodno da mladi imaju jasan cilj, te da budu odlučni i ustrajni na putu do njega, a da u BiH postoje kompanije poput Prreventa, koje će trud i rad prepoznati i podržati.

Za Tenaida posao koji radi nije obično radno mjesto, jer kako ističe dinamičnost poslovanja, izvrsni uslovi i standardi prema kojima se radi u Preventu pružaju priliku napredovanja kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Mogućnost da zaposlenik iskaže svoje ideje i aktivno doprinese razvoju poduzeća, pruža izvanredan osjećaj pripadnosti i važnosti.

-    Posebno zadovoljstvo i motivaciju pronalazim u mladim, energičnim i ambicioznim saradnicima, koji jedni drugima predstavljaju i izazov, ali i podršku za nove i veće uspjehe Preventa. Ovo je bila moja šansa, iskoristio sam je i zahvalan sam na njoj – kaže Tenaid.